Sportski park Stožice

Kuća A
15/10/2019

Sportski park Stožice

Često hodamo po krovovima za koje čak i ne znamo da je to njihova osnovna funkcija. Izazov projektiranja ravnog krova nije samo dizajn površina i konstrukcije, već i oni nevidljivi dijelovi koji su bitan dio njegove osnovne funkcije: hidroizolacija i toplinska izolacija.

Na projektu sportskog centra Stožice ugradili smo FIBRANxps ploče na ravni krov iznad trgovačkog centra koji spaja sportsku dvoranu i stadion. Park stvoren na ovom krovu doprinosi skladnosti i prilagodbi dviju velikih volumena u gradu kao cjelini, dok na svojoj površini istovremeno omogućava zelenilo, šetnice, klupe za odmor, kao i vanjske sportske sadržaje.

Referenca: Sportski park Stožice
Lokacija: Slovenija, Ljubljana
Godina izgradnje: 2010

Investitor: Općina Ljubljana
Projektant: Sadar+Vuga d.o.o.; Studio AKKA sa suradnicima
Izvođač: HIS gradbeništvo in inženiring d.o.o.
Aplikacije: Obrnuti ravni krov, temeljni zidovi

Galerija