Sustav OPTIMO

Neprohodni ravni krovovi

OPTIMO krovovi predstavljaju optimalne ravne krovove s FIBRANxps INCLINE toplinskom izolacijom u nagibu koja zamjenjuje beton u nagibu.

Pri projektiranju ravnih krovova, posebno prilikom obnove krovova, terasa i balkona, možemo naići na problem prevelike težine konstrukcije ili nedovoljne visine koja nam je dostupna obzirom na ostale građevinske elemente. Veliki dio opterećenja kao i povećanja debljine može donijeti sloj u nagibu, koji se standardno izvodi od betona.

Kako bismo smanjili ukupnu težinu ravnog krova, osmislili smo sustav OPTIMO, gdje se sloj u nagibu izvodi pomoću FIBRANxps INCLINE, toplinske izolacije u nagibu. Istovremeno, dodatna toplinska izolacija u sloju u nagibu, povećava ukupni toplinski otpor konstrukcijskog sklopa. OPTIMO sustavom  tako postižemo:

  • smanjenje ukupne težine krova,
  • optimizaciju debljine i
  • povećanje toplinske učinkovitosti cijele konstrukcije ravnog krova.

Sastav neprohodnog ravnog krova

Sustav OPTIMO