BIM

FIBRAN ArchiCAD predloga

V podjetju FIBRAN smo pripravili slovensko predlogo, ki olajšuje začetne korake uporabe programa ArchiCAD in prihrani kar nekaj časa.

Zasnovali smo knjižnico z osnovnim naborom konstrukcijskih sklopov za:

  • tla na terenu (TL),
  • zunanje stene (ZS),
  • ravne in poševne strehe (ST),
  • notranje zidove (NZ),
  • medetažne konstrukcije (MK) in
  • kletne zidove (KZ).

Nabor konstrukcijskih sklopov je zelo širok in sestavljen premišljeno, da ustreza različnim aplikacijam in predstavlja rešitve za detajle v različnih projektih. V knjižnici so po uvozu FIBRAN knjižnice poleg generičnih materialov na voljo še produkti FIBRANxps, FIBRANskin, FIBRANfilter, FIBRANgeo in FIBRANhydro z vsemi pripadajočimi materialnimi lastnostmi (toplotna prevodnost, gostota in specifična toplota).

BIM

ArchiCAD 23

BIMTech Tools

Naše rešitve smo vključili v BIMTech Tools, ki je dostopen tudi znotraj drugih orodij BIM. Vtičnik BIMTech Tools je dostopen tudi za ostala orodja BIM in CAD. V vtičniku izberemo želeni konstrukcijski sklop in ga uvozimo v naš projekt. Podobno lahko uvažamo tudi posamezne materiale, barvne karte, katastrske mape, objekte in CAD detajle.

Vodiči za uporabo FIBRAN ArchiCAD predloge in BIMTech Tools

V priročniku smo vam pripravili dva ločena vodiča za uporabo FIBRAN ArchiCAD predloge in BIMTech Tools. Prvi je primeren bolj za začetnike in drugi za obstoječe, bolj napredne uporabnike orodij BIM.