FIBRANskin SEAL

FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk
FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
22/05/2019
FIBRANhydro ANTIRADON 1,5sk
FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk
22/05/2019
FIBRANfilter SF32
FIBRANfilter SF32
22/05/2018
FIBRANskin VENT SILVER
FIBRANskin VENT SILVER
22/05/2018

FIBRANskin SEAL

FIBRANskin SEAL je membrana koja pospješuje odvodnju vode s obrnutog ravnog krova. Postavlja se između FIBRANxps toplinske izolacije i završnog sloja (npr. šljunka) i zamjenjuje geotekstil / filc. Upotreba membrane je obavezna u slučaju izvedbe toplinske izolacije u dva sloja.

 

Upotreba

  • Sloj za bržu odvodnju na ravnim krovovima
  • Sekundarna membrana u sustavu ventiliranih fasada