SEISMIC TEMELJNI JASTUK

Temeljni jastuk projektiran za jače potresno ugrožena područja odnosno tamo gdje je projektno ubrzanje tla veće od 0,1 g.

SEISMIC temeljni jastuk je građevinski sklop koji se sastoji od armirano-betonske temeljne ploče, toplinske izolacije i hidroizolacije, u kojem su svi slojevi međusobno trajno spojeni.

Suvremene energetski učinkovite građevine se grade bez toplinskih mostova, što ukratko znači da zaštitna ovojnica obavija građevinu trajno učinkovitom toplinskom izolacijom, bez prekida. Važan dio toga je SEISMIC temeljni jastuk. Osim navedenog, temeljni jastuk sprječava nekontrolirano kretanje slojeva i slijeganje objekta, čak i u slučaju velikih potresa, pri čemu cjevovodi, koji probijaju SEISMIC temeljni jastuk ostaju neoštećeni.

Posebnost SEISMIC temeljnog jastuka su i posebno izvedeni utori na gornjoj površini, gornjeg sloja toplinske izolacije, koju nazivamo: SEISMIC ploča.

Za tako zahtjevne primjene, toplinska izolacija mora biti provjerena i posjedovati odobrenje za upotrebu pod dugotrajnim opterećenjem. U tu svrhu, pridobili smo za naše proizvode Europsku tehničku ocjenu - ETA.

Sustavi

Dvoslojni SEISMIC temeljni jastuk

U slučaju toplinske izolacije izvedene u dva sloja, za tla u Hrvatskoj s potresnim ubrzanjem ag većim ili jednakim 0,1 g , preporučljiva je izvedba s dvostrano samoljepljivom hidorizolacijom.

Jednoslojni SEISMIC temeljni jastuk

Za jednoslojnu toplinsku izolaciju se koristi se toplinska ploča s utorima.

Kod jednoslojne toplinske izolacije se hidroizolacija ugrađuje na temeljnu ploču, jer njezina ugradnja na često pre grubu površinu podložnog betona na potresnim područjima Hrvatske nije preporučljiva zbog rizika od oštećenja.