FIBRANhydro E-KV-4

FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-I
15/08/2019
FIBRANhydro T-3 sk
FIBRANhydro T-3 sk
22/05/2019

FIBRANhydro E-KV-4

FIBRANhydro E-KV-4/Perimguard je bitumenska hidroizolacija namijenjena zaštiti građevine od vlage i vode iz tla.

 

Upotreba

  • Hidroizolacija vertikalnih dijelova zida u tlu