FIBRANxps FABRIC

FIBRANxps INCLINE
FIBRANxps INCLINE
16/04/2018
FIBRANxps MAESTRO
FIBRANxps MAESTRO
16/04/2018
FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 300-L
16/04/2018
FIBRANxps INCLINE
FIBRANxps INCLINE
16/04/2018

FIBRANxps FABRIC

FIBRANxps FABRIC je toplinsko izolacijska vodootporna ploča od ekstrudiranog polistirena hrapave površine i ravno odrezanih rubova.

Upotreba

Toplinska zaštita koja je učinkovita u vlažnoj okolini kao i tamo gdje su izvanredno velika mehanička opterećenja.

  • Za rezanje u industriji i graditeljstvu
  • Ispuna prozorskih okvira
  • Ispuna vratnih krila
  • Lagane ukrasne profilacije (štukature)