KOSI KROVOVI

Glavni zadatak svakog krova je da zaštiti građevinu od atmosferskih utjecaja.

Nerijetko je površina kosog krova ujedno i najveća površina na kući, a zbog svog položaja u odnosu na sunce, najizloženija je velikim temperaturnim oscilacijama, apsorpciji sunčeve energije i otpuštanju te iste energije tijekom noći. Stoga se mora puno pažnje posvetiti pravilnom sastavu i debljini toplinske izolacije na krovu ili unutar krovne konstrukcije. Upravo ovisno o krovnoj konstrukciji, biramo vrstu toplinske izolacije, te sastav i redoslijed slojeva. U osnovi se kosi krovovi dijele na jednoslojne ili višeslojne, a obzirom na konstruktivni sistem, na skeletne i masivne.

RJEŠENJA KOSIH KROVOVA