PROHODNI RAVNI KROVOVI

Prohodnim krovom dobivamo dodatnu upotrebnu površinu, koja može postati krovni vrt, terasa za odmor ili sportsko igralište.

U gusto naseljenim gradovima, dodatna korisna krovna površina može biti velika prednost i povećati vrijednost takvih zgrada. Iskustvo u izvedbi i korištenju ravnih krovova je pokazalo da se posebna pažnja mora obratiti zaštiti hidroizolacije već prilikom projektiranja prohodnih ravnih krovova. Hidroizolaciju se može vrlo lako oštetiti neprikladnim završnim oblogama. Ti se problemi mogu izbjeći projektiranjem obrnutog ravnog krova, koji nam omogućuje da bez straha projektiramo različite završne obloge na osnovnoj podlozi i koja se sastoji od istih slojeva. Svestranost obrnutog ravnog krova ogleda se i u činjenici da je moguće zamijeniti završni, prohodni sloj, čime se jednostavno mijenja i namjena ravnog krova.
Ako se na prohodnom krovu očekuju vrlo velika opterećenja, projektom treba predvidjeti toplinsku izolaciju veće tlačne čvrstoće: 500 ili čak 700 kPa.

Sustavi

Sustav OPTIMO

OPTIMO krovovi predstavljaju optimalne ravne krovove s FIBRANxps INCLINE toplinskom izolacijom u nagibu koja zamjenjuje beton u nagibu.

Kako bismo smanjili ukupnu težinu ravnog krova, osmislili smo sustav OPTIMO, gdje se sloj u nagibu izvodi pomoću FIBRANxps INCLINE, toplinske izolacije. Istovremeno, dodatna toplinska izolacija sloju u nagibu, povećava ukupni toplinski otpor cijele krovne konstrukcije.

KLASIČNI sustav

Klasična izvedba ravnog krova, gdje se potreban nagib izvodi pomoću betona.

Prednost ovog sustava je mogućnost izravnog zavarivanja hidroizolacije na sloj u nagibu. Nedostatak rješenja KLASIČNOG sustava je velika debljina, a time i težina sloja u nagibu. Beton u nagibu se obično primjenjuje s minimalnom debljinom od 5 cm pri slivniku. Naprednije rješenje predstavlja OPTIMO sustav, gdje se nagibni beton zamjenjuje toplinskom izolacijom u nagibu.

Sustav PLUS

Pri adaptaciji ravnog krova, može se kao nadogradnja postojećeg krova, izvesti PLUS sustav, gdje se dodaje toplinska izolacija, a po potrebi se korigira i nagib, te sanira i hidroizolacija.

Postojeći ravni krov, s ugrađenom toplinskom izolacijom manjih debljina, može se učiniti energetski učinkovitijim dodatnim slojem toplinske izolacije. Ploče FIBRANxps 300 L, odgovarajuće debljine, moraju biti položene na postojeću hidroizolaciju, dvostruki slivnici trebaju biti postavljeni prema principu obrnutog krova, a završni slojevi moraju biti izvedeni u skladu s njihovom namjenom. Važno je napomenuti da se nadogradnja može izvršiti samo ako je hidroizolacijska membrana u funkciji, tj. ako krov ne curi i ako je nagib krova zadovoljavajući. U suprotnom, prvo moramo sanirati krov.