Masivna krovna konstrukcija

Obično se izvodi kao armirano-betonska ploča, s ispunama od opeke ili križno lijepljenim drvenim elementima.

Kose krovove od armirano-betonskih ploča obično nalazimo u obalnom dijelu. Toplinska se izolacija najčešće lijepi ili mehanički pričvršćuje na betonsku konstrukciju, ovisno o izloženosti i jačini vjetra. Krovove u priobalnom području se preporučuje izvesti kao provjetravane, kako bi se ljeti smanjilo pregrijavanje prostora ispod njih.

Sastav masivne krovne konstrukcije