Politika kvalitete i zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu

Uprava tvrtke FIBRAN d.o.o., Novo mesto definirala je politiku kvalitete tvrtke.

Objavljuje se u Priručniku za postupak upravljanja kvalitetom i postavlja se na ključna mjesta unutar cijele tvrtke; dostupan je i na web stranici tvrtke, tako da mu svi zainteresirani imaju pristup.

Kvaliteta tvrtke FIBRAN d.o.o. temelji se na:

 • misiji i viziji tvrtke,
 • ekološkoj svijesti zaposlenika,
 • profesionalnoj sposobnost svakog zaposlenika,
 • osobnim kvalitetama i fleksibilnosti svakog zaposlenika,
 • kvaliteti unutarnjih procesa,
 • unapređivanju i kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom,
 • osiguravanje kompetencije zaposlenika,
 • zalaganje za sprečavanje zagađenja,
 • posvećenost stalnom unapređenju,
 • posvećenost ispunjenju zakonskih i drugih zahtjeva,
 • promocija inovacija i korisnog doprinosa zaposlenih,
 • pružanje osnova za postizanje postavljenih ciljeva kvalitete,
 • godišnje nadopunjavanje politike kvalitete,
 • poštivanju europskih kriterija kvalitete koji tvrtki omogućuju da se natječe, proširi poslovanje i poveća tržišni udio,
 • promatranju zdravlja i zaštite na radu za sve sudionike u sustavu,
 • konstantnom poboljšavanju radnih uvjeta,
 • zadovoljstvu naših zaposlenika, kupaca, vlasnika i društvenom okruženju.

Svi zaposlenici su informirani o politici, ciljevima i ciljevima kvalitete kao i o ciljevima zaštite okoliša, zdravlja i zaštite na radu tijekom sastanaka i putem poslovnog informacijskog sustava. Davanjem informacija, uprava osigurava potpunu svijest i razumijevanje politike kvalitete i zaštite okoliša. Upoznavajući se s politikom, zaposlenici su dužni usmjeriti svoje postupke na poboljšanje politike kvalitete i ciljeva u smislu poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom i time poboljšanja poslovanja tvrtke.

Rukovodstvo tvrtke provjerava politiku kvalitete kroz preglede sustava upravljanja i ako je potrebno, prilagođava ih promijenjenim uvjetima u poslovnom okruženju.