Trakasti temelji i temelji samci

Do sada je to bio najčešći oblik temelja stambenih kuća i drugih građevina na tlima dobre nosivosti.

Trakasti temelji i temelji samci su preko zidova ili stupova prenosili cijelu težinu građevina i preko proširene stope temelja prenosili dalje na tvrdu podlogu. Presjek stope trakastog temelja je zbog jednostavnosti izvedbe obično pravokutnog oblika. Zbog toga što temelji na zemlju prenose težinu građevine, preko relativno male površine, su naprezanja ispod temeljne stope vrlo visoka. Kako bismo smanjili mogućnost toplinskih mostova i spriječili pojavu plijesni, trakasti temelj obložimo sa strane, ali ne i ispod njega. Za neprekinutu toplinsku ovojnicu, što je u pravilu zahtjev kod gradnje zgrada gotovo nulte energije, poželjno je kao temelj, izvesti temeljnu ploču, ispod koje je moguća ugradnja toplinske izolacije.

Sastav podne ploče na trakastim temeljima:

  • završni sloj (npr. keramika)
  • cementni estrih
  • ekstrudirana polietilenska folija - zvučna izolacija
  • FIBRANxps 300-L
  • hidroizolacija
  • podložni beton
  • pijesak za izravnanje
  • šljunak
  • zbijeno (srašteno) tlo