FASADE

Pod nazivom »fasada«, najčešće podrazumijevamo vidljivi dio vanjskog zida zgrade.

Premda ih se najčešće doživljava kao estetsku komponentu građevine, iza današnjih fasada se kriju trajna i kvalitetna, nerijetko i vrlo zahtjevna tehnička rješenja. Fasade imaju mnogo elemenata koji su projektirani i izvedeni prema posebnim pravilima: podnožje fasade (tzv. sokl), špalete prozora i vrata, lođe i balkoni, nadozid ravnog krova, prepust ili završetak kosog krova. Za ove elemente ključan je izbor materijala koji se koristi kao toplinska izolacija.

RJEŠENJA FASADA