Zid u zemlji

Zidove u kontaktu sa zemljom, toplinski izoliramo odgovarajućom toplinskom izolacijom i na taj način ujedno zaštitimo hidroizolaciju od mehaničkih oštećenja.

Zgradama koje imaju hlađene ili grijane podrume ili čak stambene prostore koji se nalaze djelomično ili potpuno ispod nivoa tla, treba učinkovito i trajno toplinski izolirati zidove prema tlu i zaštititi ih od vode:

  • nezasute dijelove zida toplinski izoliramo fasadnom izolacijom, koja ima reljefnu površinu, tzv. "napolitanka", kao što je npr. FIBRANxps ETICS GF.
  • hidroizolirane zidove u tlu je potrebno zaštititi toplinskom izolacijom od vodoneupojnih, mehanički otpornih ploča od ekstrudiranog polistirena (XPS), kao što je npr. FIBRANxps 300-L.

Sastav zidova u zemlji

  • zemlja
  • drenažni filc ili čepasta folija
  • FIBRANxps 300-L
  • hidroizolacija
  • vanjski zid
  • unutarnja žbuka