FIBRANxps KOTNIK

FIBRANgyps-SMART
FIBRANgyps
26/08/2019
FIBRANxps FORM
FIBRANxps FORM
22/05/2019
FIBRANhydro ANTIRADON 1,5sk
FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk
22/05/2019
FIBRANxps FORM
FIBRANxps FORM
22/05/2019

FIBRANxps KOTNIK

FIBRANxps KOTNIK napravljen je od ekstrudiranog polistirena. FIBRANxps KOTNIK omogućuje savijanje hidroizolacije pod širokim kutem, čime smanjuje vlačna naprezanja na promjeni smjera hidroizolacije.

Upotreba

Toplinsko-izolirajući FIBRANxps KOTNIK se ugrađuje ispod hidroizolacije, na mjestu promjene položaja hidropizolacije iz vertikalne ravnine u horizontalnu. Širim kutem pod kojim se hidroizolacija savija, smanjuju se naprezanja materijala i time sprječavaju moguća oštećenja.