FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps FORM
FIBRANxps FORM
22/05/2019
FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
16/04/2018
FIBRANxps FABRIC
FIBRANxps FABRIC
16/04/2018

FIBRANxps INCLINE

FIBRANxps je toplinsko izolacijska ploča od ekstrudiranog polistirena površine rezane u nagibu i ravnih rubova.

Upotreba

Termoizolacijske ploče FIBRANxps INCLINE služe za izvedbu kosina na ravnim površinama, kako bi se osigurala učinkovita odvodnja.

Lagane ploče u nagibu:

  • osiguravaju željeni nagib površine za učinkovitu odvodnju,
  • smanjuju opterećenje krova,
  • smanjuju visinu slojeva krovne konstrukcije,
  • doprinose toplinskoj učinkovitosti ravnih krovnih površina kao što su: obrnuti ravni krovovi, ravni krovovi, terase, balkoni i loggie.

Upotrebljavaju se jednako u novogradnjama, kao i pri sanacijama. Konstruktivni sklop u kojem se koriste FIBRANxps INCLINE, ploče toplinske izolacije u nagibu, nazivamo OPTIMO krovovi.

Standardni nagibi su 1,67% i 2%. Prema narudžbi moguće je izvesti i druge nagibe.