FIBRANfilter SF32

FIBRANxps 300-700-L
FIBRANxps 400-L
22/05/2019
FIBRANskin SEAL
FIBRANskin SEAL
22/05/2018

FIBRANfilter SF32

FIBRANfilter SF32 je polipropilenski geotekstil kojem je namjena separacija i filtracija u niskogradnji, visokogradnji i kao razdjelni sloj završne obloge na obrnutim ravnim krovovima.

 

Upotreba

  • Geotekstil za filtraciju
  • Geotekstil za filtraciju i separaciju