Obložena fasada

Obloženim fasadama nazivamo one čije su završne površine lijepljene ili na drugi način pričvršćene na toplinsku izolaciju.

Obložene fasade spadaju također u ETICS (vanjski izolacijski kompozitni sustav). Izvode se slično kao ožbukane fasade, osim što su slojevi poput ljepila, armaturne mrežice i sidara, dimenzionirani prema vrsti i težini završne obloge. Takve su fasade izuzetno zanimljive, ali zahtijevaju majstorsku izvedbu. Iskustvo pokazuje da je upotreba znanja o svojstvima materijala presudna za trajnost ovakvih fasada.

Fasade se mogu oblagati različitim materijalima. Često se koristi obrađeni prirodni kamen (potrebno je pažljivo izvesti sidrenje i dilatacije). Ograničenje veličina površine i visine fasadne obloge, bez dilatacije, određuje se ovisno o vrsti i debljini obloge. Fasade obložene prirodnim kamenom su danas sve više na cijeni, zbog zanimljivog arhitektonskog dojma. Ovdje korištena toplinska izolacija mora imati odgovarajuću nosivost i izvrsnu prionjivost, što je glavna karakteristika FIBRANxps ETICS BT-I  ploča.

Sastav obloženog zida

  • prirodni kamen
  • ljepilo za vanjsku upotrebu
  • FIBRANxps ETICS BT-I
  • ljepilo za vanjsku upotrebu
  • vanjski zid
  • unutarnja žbuka