NEPROHODNI RAVNI KROVOVI

Trebaju biti jednostavni za održavanje, trajni i pristupačni za održavanje strojarskih instalacija, bez ugrožavanja hidroizolacije.

Ravni ravni krov obično opteretimo slojem šljunka, koji također pruža dodatnu zaštitu donjih slojeva od UV zračenja i velikih promjena temperature. Toplinska izolacija neprohodnih ravnih krovova se izvodi od čvrstog materijala ćelijaste strukture, ekstrudiranog polistirena. To omogućava siguran pristup za održavanje na cijeloj površini krova, bez straha od oštećenja toplinske ili hidroizolacije.
Savjet: Da biste povećali trajnost šljunkom opterećeog krova, važno je zaštititi i vertikalni dio hidroizolacije od UV zračenja i velikih temperaturnih oscilacija. To se postiže dodavanjem sloja toplinske izolacije na vertikalne, izložene dijelove hidroizolacije.

Sustavi

Sustav OPTIMO

OPTIMO krovovi predstavljaju optimalne ravne krovove s FIBRANxps INCLINE, toplinskom izolacijom u nagibu koja zamjenjuje beton u nagibu.

Kako bismo smanjili ukupnu težinu ravnog krova, osmislili smo sustav OPTIMO, gdje se sloj u nagibu izvodi pomoću FIBRANxps INCLINE, toplinske izolacije. Istovremeno, ovaj sloj predstavlja dodatnu toplinska izolacija i povećava otpor prolasku topline cijelog konstrukcijskog sklopa.

KLASIČNI sustav

Klasična izvedba ravnog krova, gdje se potreban nagib izvodi pomoću betona.

Prednost ovog sustava je mogućnost izravnog zavarivanja hidroizolacije na sloj u nagibu. Nedostatak rješenja KLASIČNOG sustava je velika debljina, a time i težina sloja u nagibu. Beton u nagibu se obično primjenjuje s minimalnom debljinom od 4-5 cm pri slivniku. Naprednije rješenje predstavlja OPTIMO sustav, gdje se nagibni beton zamjenjuje toplinskom izolacijom u nagibu.

Sustav PLUS

Pri adaptaciji ravnog krova, može se kao nadogradnja postojećeg krova, izvesti PLUS sustav, gdje se dodaje toplinska izolacija, a po potrebi se korigira i nagib, te sanira i hidroizolacija.

Postojeći ravni krov, s ugrađenom toplinskom izolacijom manjih debljina, može se učiniti energetski učinkovitijim uz dodatni sloj toplinske izolacije. Ploče FIBRANxps 300 L, odgovarajuće debljine, moraju biti položene na postojeću hidroizolaciju, dvostruki slivnici trebaju biti postavljeni prema principu obrnutog krova, a završni slojevi moraju biti izvedeni u skladu s njihovom namjenom. Važno je napomenuti da se nadogradnja može izvršiti samo ako je hidroizolacijska membrana u funkciji, tj. ako krov ne curi i ako je nagib krova zadovoljavajući. U suprotnom, prvo moramo sanirati hidroizolaciju.