FIBRANhydro T-3 sk

FIBRANskin VENT
FIBRANskin VENT
22/05/2018
FIBRANskin BARRIER
22/05/2018
FIBRANhydro E-KV-4
FIBRANhydro E-KV-4
22/05/2019
FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk
FIBRANhydro SEISMIC T-1,8 sk/sk
22/05/2019

FIBRANhydro T-3 sk

FIBRANhydro T-3 sk je jednostrano samoljepljiva bitumenska hidroizolacija. Koristi se u kombinaciji s FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk u sustavu SEISMIC temeljnog jastuka, u slučaju pritiska visokih podzemnih voda.

 

Upotreba

  • Bitumenska hidroizolacija za jednoslojnu ili višeslojnu ugradnu, sa ili bez površinske zaštite
  • Bitumenska hidroizolacija za zaštitu građevina od vlage i vode iz tla
  • Bitumenska parna brana
  • Bitumenska jednostrano samoljepljiva hidroizolacija za spajanje dva XPS sloja sustavu SEISMIC temeljnog jastuka. Koristi se isključivo u kombinaciji s FIBRANhydro SEISMIC 1,8 sk/sk
  • Bitumenska jednostrano samoljepljiva hidroizolacija u sustavu dvoslojne hidroizolacije ravnih krovova