Toplinska izolacija u nagibu

Lagane FIBRANxps INCLINE ploče toplinske izolacije u nagibu, zamjenjuju teški, ne-izolacijski, a ponekad i predebeli, betonski sloj. FIBRANxps INCLINE: 

  • smanjuje opterećenje krova za ukupnu težinu nagnutog betona, jer ima vrlo malu gustoću (ρ = 32 kg/m3),
  • smanjuje debljinu sloja u nagibu, jer početna debljina ploče toplinske izolacije FIBRANxps INCLINE iznosi svega 2 cm, dok je najmanje debljina betona za nagib oko 5 cm,
  • doprinosi dodatnom toplinskom otporui krova, jer je dodatak osnovnoj debljini projektirane toplinske izolacije.

FIBRANxps INCLINE se koristi jednako u novogradnji, kao i obnovi ravnih krovova, terasa i balkona. Ploče u nagibu imaju izuzetno visoku tlačnu čvrstoću i mogu se koristiti i ispod parkirnih površina. Izrađujemo ploče tlačne čvrstoće od 300, 500 i 700 kPa.

Standardni proizvodi dostupni su u nagibima od 1,67% i 2,00%, a izrađujemo po narudžbi i nagibe od 0,67% do 3,00%. Tvrtka FIBRAN d.o.o. izrađuje za vas plan polaganja FIBRANxps INCLINE ploča u nagibu. U slučaju kupnje materijala, nacrt je besplatan.