Osnovna škola i dvorana Zagradec

Vrtec Šentjernej
Dječji vrtić u Šentjerneju
15/10/2019
Kulturno-pastoralni center srbske cerkvene občine
Kulturni i pastoralni centar Srpske pravoslavne crkve u Ljubljani
15/10/2019

Osnovna škola i dvorana Zagradec

Niskoenergetski objekt koji predstavlja jedan od kreativnih projekata u mnoštvu javnih objekata koji žele postići najbolji mogući energetski razred. Bez toplinske zaštite poda pomoću SEISMIC temeljnog jastuka i odgovarajuće toplinske zaštite temeljnih zidova, ne bi išlo.

Referenca: OŠ i sportska dvorana Zagradec
Lokacija: Slovenija, Zagradec
Godina izgradnje: 2015

Projektant: Občina Ivančna Gorica
Projektant: Projektant d.o.o.
Izvođač: GPI- tehnika d.o.o.
Aplikacije: SEISMIC temeljni jastuktemeljni zidovi

Galerija